O MNIE

  • Od ośmiu lat jestem posłem okręgu płocko-ciechanowskiego.
  • Pełnię funkcję Sekretarza Generalnego Platformy Obywatelskiej.
  • Dwukrotnie uzyskałem tytuł magistra na Politechnice Warszawskiej (na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji).
  • Jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem trójki dzieci.

To rodzina jest dla mnie drogowskazem przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Byłem współorganizatorem Wielkiego Marszu 4 Czerwca, w którym udział wzięło ok. 500 000 Polaków.

Marsz 4 Czerwca był naszym wspólnym sukcesem!

Przez ostatnie lata zabiegałem o unijne środki dla Mazowsza i uczestniczyłem w tworzeniu systemu dystrybucji środków europejskich, wspierałem budowę Bulwarów nad Wisłą w Płocku oraz skutecznie walczyłem z wykluczeniem komunikacyjnym w Żurominie.